VIPGold.sk
VIPGold.sk
VIPGold.sk
VIPGold.sk

Obchodné podmienky

IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

Predávajúci-prevádzkovateľ:
Internetový obchod www.vipgold.sk vedený pod hlavičkou firmy:
VIPgold, s. r. o.
Tallerova 4
81102 Bratislava
IČO:46 124 128
IČ DPH:SK2023260085
Okresný súd Bratislava I. oddiel:Sro, vložka císlo:72338/B; c.OŽP-A/2011/16138-2, c. živ. reg. 110-204363

Čsob 
IBAN:  SK79 7500 0000 0040 2489 4799
BIC(SWIFT) Code: CEKOSKX

Fio banka
IBAN: SK91 8330 0000 0028 0098 9661
BIC (SWIFT) Code: FIOZSKBAXXX

Kupujúci/zákazník je registrovaný užívateľ (všetky fyzické a  právnické osoby bez obmedzenia) v internetovom obchode vipgold.sk ktorý  má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke  Prevádzkovateľa.

Príjemcom sa rozumie  fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa  rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar,  ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach internetového obchodu http://www.vipgold.sk/

Kupujúci - spotrebiteľ: fyzická osoba ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Všeobecné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. 

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami.

2. Objednávanie tovaru

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri objednávaní tovaru v internetovom obchode http://www.vipgold.sk/

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávacom formulári. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v objednávacom formulári pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a tel. číslo.

Po zaslaní objednávky Vám systém automaticky odošle na Váš e-mail potvrdenie o prijatí objednávky, vybavení a odoslaní objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Za potvrdenie objednávky sa považuje presunutie objednávky do statusu ,,Spracováva sa".

Nemusíte mať obavy, ak sa Vám tovar po vyzdvihnutí nebude páčiť a pošlete nám ho nepoužívaný do 14 dní späť, po splnení obchodných podmienok ( v prípade že nejde o  tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť), obratom Vám vrátime Vaše peniaze, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu a doručenia vráteného tovaru.


3. Ceny a spôsob platby

Ceny uvedené v internetovom obchode www.vipgold.sk sú platné v čase objednania tovaru. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke www.vipgold.sk . Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky.
Poplatok za expresné vyhotovenie svadobných obrúčok zo zlata do 14 pracovných dní je 45 €.

Spôsob platby:

Vážený zákazník, za tovar objednaný v našom internetovom obchode môžete platiť štyrmi spôsobmi :

* v hotovosti alebo platobnou kartou - pri preberaní tovaru osobne na našej pobočke: Tomášikova 5, 821 01 Bratislava. Pozor! Tovar na našej pobočke si budete môcť vyzdvihnúť, až po obdržaní e-mail-u: "Objednávka skompletizovaná"

* pri objednávke na dobierku pracovníkovi prepravnej služby alebo doručovateľovi pri prevzatí zásielky.

* priamym vkladom alebo prevodom na náš účet  IBAN:  SK79 7500 0000 0040 2489 4799 vedený v ČSOB banke,  alebo na IBAN: SK9183300000002800989661, účet vedený vo Fio banke. Po pripísaní vloženej sumy na účet Vám bude objednaný tovar ihneď odoslaný priamo na Vašu adresu. Dokladom o platbe bankovým prevodom, resp. poštovou poukážkou je výpis z účtu kupujúceho, resp. ústrižok poštovej poukážky.

* platba na splátky cez Quatro

Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené v eurách vrátane DPH. Ceny tovarov sú uvádzané bez poplatkov za dopravu. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

U väčších, neštandardných alebo pri výrobe objednávok na zákazku si vyhradzujeme právo požadovať zálohovú platbu od 30% z konečnej ceny až do výšky plnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný objednávku prevziať. V prípade, ak kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar, resp. nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu min. vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Nárok na uplatnenie náhrady škody (resp. záloha) vzniká predávajúcemu aj vtedy, keď zákazník odstúpi od objednávky počas vyhotovovania výrobku (zákazková výroba, výroba na mieru), kde vznikajú počiatočné náklady spojené so samotnou výrobou. Kupujúci je zároveň povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s výrobou a zadovážením tovaru (vyrábaného zákazkovo alebo na mieru) ktoré vznikli predávajúcemu, vrátane ušlého zisku. Pokiaľ dodacia lehota nie je uvedená priamo pri tovare, tovar Vám bude dodaný v zmysle platného zákona najneskôr do 30 dní odo dňa akceptácie Vašej objednávky. Prípadné hotovostné zľavy, alebo kupóny nie sú kombinovateľné s inými zľavami, alebo darčekmi. Zákazník sa musí rozhodnúť, ktorú zľavu si chce uplatniť, prípadne či chce zľavu alebo darček. Dodacia lehota na tovar, ktorý je vyhotovený na mieru-na zákazku je od 7 - 30 pracovných dní.


4. Dodanie a prevzatie tovaru

*Osobné prebratie na našej pobočke:

Vipgold, s. r. o.
Tomášikova 16551/5
821 02 Bratislava

Otváracie hodiny:
Pondelok: 10-17:30h
Utorok:   10-17:30h
Streda:   10-17:30h
Štvrtok:  10-17:30h
Piatok:   10-17:30h
Sobota:  zatvorené
Nedeľa : zatvorené

Tovar na našej pobočke si budete môcť vyzdvihnúť keď obdržíte e-mail ,,Objednávka pripravená k osobnému odberu"

Doručovanie spojené s cenníkom služieb zasielania:

*Slovenskou poštou (doručenie do 3 pracovných dní - podľa dostupnosti tovaru:)
-objednávka nad 40 € doručenie zdarma
-objednávka do 40 € doručenie za 3€

*Kuriérom (EMS, UPS, doručenie do 24 hodín počas pracovných dní - podľa dostupnosti tovaru):
-objednávka nad  40€ doručenie zdarma
-objednávka do 40€ doručenie za 5€

*Dobierka je účtovaná 2€

**Dodanie tovaru do štátov EU a iných krajín pri platbe vopred:


Daňový doklad je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako záručný list.

Poznámka: Pri nesprávnom označení políčka doprava vzťahujúcom sa na šperkovnice, naťahovače a boxy systém automaticky mení položku podľa správneho zaradenia príslušnej ceny.


Doporučenie: pokiaľ nechcete platiť prepravné náklady a Vy ste si neobjednali nad 40€, opýtajte sa svojich známych a priateľov, či by nemali tiež záujem o nejaký tovar z našej ponuky(môžete si tovar objednať spolu a ušetríte na poštovnom).
Pred objednaním odporúčame kontaktovať nás formou E-mailu a spresniť si dodaciu dobu pre konkrétny produkt.

Bežná dodacia doba je 3-4 kalendárne dni ak je objednaný tovar skladom (pred objednaním odporúčame overiť si dodaciu lehotu). Dodacia doba pri tovare, ktorý sa vyhotovuje na mieru alebo na zákazku - špeciálne pre jedného zákazníka a nenachádza sa preto ani skladom je od 7-30 dní. Tovar ktorý sa vyrába na mieru (zákazková výroba) s dodacou lehotou 7-30 dní sú napríklad svadobné obrúčky(zlato, striebro, karbón, titán, oceľ), zlaté a briliantové šperky, hrubá zlatá reťazovina, šperky Swarovski, ostatné šperky s dodacou lehotou dlhšou ako 5 dní, atď. Takýto tovar sa považuje za zákazkovú výrobu nakoľko sa vyrába a dodáva špeciálne pre zákazníka (nenachádza sa skladom ani u predajcu, dealera ani u samotného výrobcu ).

Pokiaľ dodacia lehota nie je uvedená priamo pri tovare, tovar Vám bude dodaný v zmysle platného zákona najneskôr do 30 dní odo dňa akceptácie Vašej objednávky.
Hmotnosť a rozmer tovaru na stránke ma iba orientačnú hodnotu a môže sa líšiť napr. v závislosti od veľkosti šperku atď.

Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

Ku každému tovaru je priložená faktúra. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
Vaša objednávka je záväzná a v zmysle obchodných podmienok je potrebné objednávku prevziať v lehote najneskôr do 7 dní od vybavenia objednávky.


5. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014  Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku "), ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať tak, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode.

V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Všetky prstene ktoré nie sú skladom sú vyrábané na mieru, zákazkovo.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V tomto prípade budeme kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese info@vipgold.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0948 223 112. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, priezvisko, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: 
* predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
* predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
*predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
*poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu pobočky predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. 

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar.

V prípade odstúpenia od zmluvy nás záväzne vopred informujte zaslaním e-mailu na adresu info@vipgold.sk

Do e-mailu uveďte meno, priezvisko, tel. číslo a číslo objednávky.

Tovar doručte prosím kompletný a nepoškodený, podľa možnosti v pôvodnom obale spolu s originálom alebo kópiou dokladu o kúpe, s prípadným certifikátom, prípadne darčekom atď. na našu adresu:

Vipgold, s. r. o.
Tomášikova 16551/5
821 02 Bratislava
Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme.

Kupujúci musí tovar doručiť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame tovar poistiť na hodnotu jeho kúpnej ceny. Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Tovar ktorý chce kupujúci vymeniť musí zaslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu! V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar.

Kúpna cena tovaru, bude kupujúcemu vrátená v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený. Kupujúcemu je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške vynaložených nákladov spojených so zadovážením, pripadne vyhotovením tovaru, minimálne však 10 eur. V prípade, ak kupujúci požiada o výmenu za iný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote, môže byť tento poplatok znížený až na hodnotu 5 eur.

Kupujúci má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov iba v hodnote najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy sa ruší od začiatku aj každá doplnková zmluva (napr. zmluva o spotrebiteľskom úvere Quatro) súvisiaca so zmluvou od ktorej spotrebiteľ odstúpil.
Povinnosť spotrebiteľa je uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, ako udelil predávajúcemu súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.


6. Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej najväčšej spokojnosti. Na nami predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.

Kupujúci je oprávnený skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je zásielka výrazné poškodená prepravou má kupujúci právo ju neprevziať.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na bezplatnú záručnú opravu  u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, pri bežnom opotrebovaní tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,..
Reklamácie zjavných vád pri prevzatí tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
Poškodenie povrchovej úpravy šperku, prípadne jeho deformácia v dôsledku bežného nosenia šperkov nie je predmetom ich reklamácie. 

Reklamovaný tovar zasielajte dôkladne zabalený s priloženou kópiou faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list a stručným popisom reklamácie. Najlepšie je nás kontaktovať ešte pred odoslaním tovaru. Telefónne čísla a mail sú uvedené v kontakte. Tovar zasielajte na adresu:

Vipgold, s.r.o.
Tomášikova 5
821 01  Bratislava
Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť proti strate a škodám spôsobeným prepravou.

Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom reklamačný protokol.

7. Bezplatný servis na obrúčky vyrobené zo zlata 

K zlatým svadobným obrúčkam získavate  pozáručný - doživotný servis, ktorého súčasťou sú : 
· Čistenie svadobných obrúčok
· Obnova, prípadne zmena povrchovej úpravy
· Prvá korekcia veľkostí obrúčok za studena a to do 60 dní od zakúpenia bezplatne (platí len na modely, ktoré neobsahujú kamienky) -   korekcia do +- 2 veľkosti.
Po uplynutí 60 dňovej lehoty od zakúpenia obrúčok si predávajúci vyhradzuje právo spoplatniť korekciu veľkostí, pokiaľ je zákazníkovi vyrobená ním zvolená veľkosť na základe záväznej objednávky vykonanej prostredníctvom ehopu alebo na pobočke. 

Bezplatný servis je možné využiť každé 2 roky, najskôr 24 mesiacov po zakúpení obrúčok.

Poškodenie povrchovej úpravy šperku, prípadne jeho deformácia v dôsledku bežného nosenia obrúčok nie je predmetom ich reklamácie. 
V prípade, že sa rozhodnete využiť služby servisu pred uplynutím 24 mesačnej lehoty odo dňa zakúpenia obrúčok, bude služba spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. 
Medzi ďalšie platené služby patrí : korekcia  veľkostí za studena, korekcia veľkostí, dodatočné gravírovanie, dodatočné vloženie kamienkov, ródiovanie.
Vykonaním objednávky prostredníctvom ehopu, emailu, telefonicky prípadne osobne na pobočke zároveň potvrdzujete, že ste s týmito podmienkami oboznámený a súhlasíte s nimi. 

8. Ochrana osobných údajov

8.1  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
8.2  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
8.3  Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.vipgold.sk v časti ,,Zmena osobných údajov".
8.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
8.5   V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
8.6   Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
8.7   Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
8.8   Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
8.9   Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
-svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v prvej časti týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
-kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
-účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
-že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
-ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
-identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
-dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
8.10    Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
8.11.   Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
-totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
-kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
-účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
-ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
-okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
-v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
-dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
-informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
-právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
-informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
-existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
8.12   Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 8.11.   písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 8.11.  žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
8.13.  Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
8.14.  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
8.15.  Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 8.12 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
8.16.   Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
8.17.  Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
8.18.   Kupujúci môže od predávajúceho v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov vyžadovať:
-potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané
-účel spracúvania jeho osobných údajov
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
-identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný
-identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje
-informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté
-okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
-formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené
-tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov
-opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
-likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
-likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
8.19.    Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
8.20.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
8.21.   Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 8.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
8.22.  Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
8.23.   Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
8.24. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
8.25.  Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

9. Alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Vipgold.sk, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


10. Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Copyright - všetky práva vyhradené

Texty a obrázky sú právne chránené. Použitie týchto materiálov z našej stránky vyžaduje náš súhlas!!! Porušenie práv copyright-u budeme riešiť prostredníctvom právnika!

Ak nie je uvedené ináč, sú všetky značky uvedené v internetovom obchode chránené príslušnými zákonmi.

Internetový obchod Vipgold je pripravovaný s najväčšou pozornosťou, napriek tomu nemôžeme ručiť za úplnú bezchybnosť a dokonalú presnosť obsiahnutých informácií.

Za pripadnú chybičku sa vopred ospravedlňujeme. Ak také niečo uvidíte prosíme neváhajte nás kontaktovať!

Vyhradzujeme si právo meniť obsah svojho internetového obchodu kedykoľvek podľa potrieb bez predchádzajúceho upozornenia.

Doživotný bezplatný servis pri zlatých obrúčkach poskytuje výrobca. Tovar je potrebné zaslať na servis priamo do výroby. Tento servis sa vzťahuje iba na zlaté obrúčky.

Hmotnosti zlatých obrúčok uvádzané na stránke sú iba orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od veľkosti obrúčok. Nejde o tuctovú výrobu, každý pár obrúčok sa vyrába jednotlivo, väčšinou ručne a preto sa pochopiteľne môžu navzájom mierne odlišovať.

Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia. 


Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


Tento web používa súbory cookies. Príslušným nastavením vášho webového prehliadača vyjadrujete súhlas, resp. nesúhlas s využívaním cookies pri návšteve našej webovej stránky. Cookies nám pomáhajú pri zabezpečení kvalitných služieb. Zablokovanie týchto súborov môže viesť k nesprávnemu, resp. neúplnému nastaveniu parametrov fungovania niektorých služieb..

Viac informácií nižšie:

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org . Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.