Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

VIPGold.sk
VIPGold.sk
VIPGold.sk
VIPGold.sk

SHOWROOM VIPGOLD

VIPgold, s. r. o.

Tomášikova 16551/5

821 01  Bratislava

tel.: +421 948 22 31 12
info@vipgold.sk

Tu môžete šperky pred zakúpením vidieť aj naživo.  
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

VIPgold, s. r. o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava
IČO:46 124 128
IČ DPH:SK2023260085
Okresný súd Bratislava I. oddiel:Sro, vložka císlo:72338/B; c.OŽP-A/2011/16138-2,
čc. živ. reg. 110-204363

ČSOB: SK79 7500 0000 0040 2489 4799
SWIFT CODE: CEKOSKX

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok: 10:00-17:30h
Utorok: 10:00-17:30h
Streda: 10:00-17:30h
Štvrtok: 10:00-17:30h 
Piatok: 10:00-17:30h
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

showroom1
showroom1
showroom1
showroom1Kontaktné údaje