Obchodné podmienky

IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

Predávajúci-prevádzkovateľ:
Internetový obchod www.vipgold.sk vedený pod hlavičkou firmy:
VIPgold, s. r. o.
Tallerova 4
81102 Bratislava
IČO:46 124 128
IČ DPH:SK2023260085
Okresný súd Bratislava I. oddiel: Sro, vložka císlo:72338/B; c.OŽP-A/2011/16138-2, c. živ. reg. 110-204363
 
ČSOB 
IBAN:  SK79 7500 0000 0040 2489 4799
BIC(SWIFT) Code: CEKOSKX
 
Tatra banka:
SK6411000000002949116930
BIC(SWIFT) Code: TATRSKBX
 
VUB banka:
SK61 0200 0000 0045 4265 0954
BIC(SWIFT) Code: SUBASKBX

Fio banka
IBAN: SK91 8330 0000 0028 0098 9661
BIC (SWIFT) Code: FIOZSKBAXXX
 
Kupujúci/zákazník je registrovaný užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) v internetovom obchode vipgold.sk ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.
 
Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach internetového obchodu http://www.vipgold.sk/
 
Kupujúci - spotrebiteľ: fyzická osoba ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 
Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj  
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07, Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70
www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 
Všeobecné podmienky
 
1. Všeobecné ustanovenia
 
Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. 
 
Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami.
 
2. Objednávanie tovaru
 
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri objednávaní tovaru v internetovom obchode http://www.vipgold.sk/
 
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávacom formulári. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v objednávacom formulári pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a tel. číslo.
 
Po zaslaní objednávky Vám systém automaticky odošle na Váš e-mail potvrdenie o prijatí objednávky, vybavení a odoslaní objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Za potvrdenie objednávky sa považuje presunutie objednávky do statusu ,,Spracováva sa".
 
Nemusíte mať obavy, ak sa Vám tovar po vyzdvihnutí / prebratí zásielky nebude páčiť a pošlete nám ho nepoužívaný do 14 dní späť, po splnení obchodných podmienok (v prípade že nejde o  tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť), obratom Vám vrátime Vaše prostriedky, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu a doručenia vráteného tovaru.
 
 
3. Ceny a spôsob platby
 
Ceny uvedené v internetovom obchode www.vipgold.sk sú platné v čase objednania tovaru. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke www.vipgold.sk . Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky.
Poplatok za expresné vyhotovenie svadobných obrúčok zo zlata do 14 pracovných dní je 45 €.
 
Spôsob platby:
 
Vážený zákazník, za tovar objednaný v našom internetovom obchode môžete platiť nasledovnými spôsobmi:
 
* v hotovosti alebo platobnou kartou - pri preberaní tovaru osobne na našej pobočke: Tomášikova 5, 821 01 Bratislava. Pozor! Tovar na našej pobočke si budete môcť vyzdvihnúť, až po obdržaní e-mail-u: "Objednávka pripravená k osobnému odberu"
 
* cez externú platobnú bránu
 
* pri objednávke na dobierku pracovníkovi prepravnej služby alebo doručovateľovi pri prevzatí zásielky.
 
* priamym vkladom alebo prevodom na náš účet IBAN: SK79 7500 0000 0040 2489 4799 vedený v ČSOB banke, alebo na IBAN: SK9183300000002800989661, účet vedený vo Fio banke. Po pripísaní vloženej sumy na účet Vám bude objednaný tovar ihneď odoslaný priamo na Vašu adresu. Dokladom o platbe bankovým prevodom, resp. poštovou poukážkou je výpis z účtu kupujúceho, resp. ústrižok poštovej poukážky.
 
* platba na splátky cez Quatro
 
* darčekovou poukážkou - zakúpená darčeková poukážka má neobmedzenú platnosť a môže ju použiť tretia osoba. Za nákup je možné platiť ňou na eshope vipgold.sk non-stop a osobne na pobočke na Tomášikovej 5 v Bratislave počas otváracích hodín pobočky. Uplatniť poukážku je možné jednorazovo a iba v plnej sume poukážky. Pri výslednej vyššej celkovej sume nákupu je rozdiel za nákup nutné doplatiť spôsobmi uvedenými vyššie. Prostriedky za poukážku / nevyčerpaný rozdiel z nákupu nemožno vrátiť. Poukážku nemožno vymeniť za finančné prostriedky.
 
Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené v eurách vrátane DPH. Ceny tovarov sú uvádzané bez poplatkov za dopravu. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 
U väčších, neštandardných alebo pri výrobe objednávok na zákazku si vyhradzujeme právo požadovať zálohovú platbu od 30% z konečnej ceny až do výšky plnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný objednávku prevziať. V prípade, ak kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar, resp. nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu min. vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Nárok na uplatnenie náhrady škody (resp. záloha) vzniká predávajúcemu aj vtedy, keď zákazník odstúpi od objednávky počas vyhotovovania výrobku (zákazková výroba, výroba na mieru), kde vznikajú počiatočné náklady spojené so samotnou výrobou. Kupujúci je zároveň povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s výrobou a zadovážením tovaru (vyrábaného zákazkovo alebo na mieru) ktoré vznikli predávajúcemu, vrátane ušlého zisku. Pokiaľ dodacia lehota nie je uvedená priamo pri tovare, tovar Vám bude dodaný v zmysle platného zákona najneskôr do 30 dní odo dňa akceptácie Vašej objednávky. Prípadné hotovostné zľavy, alebo kupóny nie sú kombinovateľné s inými zľavami, alebo darčekmi. Zákazník sa musí rozhodnúť, ktorú zľavu si chce uplatniť, prípadne či chce zľavu alebo darček. Dodacia lehota na tovar, ktorý je vyhotovený na mieru-na zákazku je od 7 - 30 pracovných dní.
 
 
4. Dodanie a prevzatie tovaru
 
*Osobné prebratie na našej pobočke:
 
VIPgold, s.r.o.
Tomášikova 16551/5
821 02 Bratislava
 
Otváracie hodiny:
Pondelok: 10-17:30h
Utorok:   10-17:30h
Streda:   10-17:30h
Štvrtok:  10-17:30h
Piatok:   10-17:30h
Sobota:  zatvorené
Nedeľa : zatvorené
 
Tovar na našej pobočke si budete môcť vyzdvihnúť keď obdržíte e-mail ,,Objednávka pripravená k osobnému odberu"
 
Doručovanie spojené s cenníkom služieb zasielania:
 
*Slovenskou poštou (doručenie do 3 pracovných dní - podľa dostupnosti tovaru:)
-objednávka nad 40 € doručenie zdarma
-objednávka do 40 € doručenie za 3€
 
*Kuriérom (EMS, UPS, doručenie do 24 hodín počas pracovných dní - podľa dostupnosti tovaru):
-objednávka nad 40€ doručenie zdarma
-objednávka do 40€ doručenie za 5€
 
*Dobierka je účtovaná 2€
 
**Dodanie tovaru do štátov EU a iných krajín pri platbe vopred:

 

 
Daňový doklad je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako záručný list.
 
Poznámka: Pri nesprávnom označení políčka doprava vzťahujúcom sa na šperkovnice, naťahovače a boxy systém automaticky mení položku podľa správneho zaradenia príslušnej ceny.
 
Bežná dodacia doba je 3-4 kalendárne dni ak je objednaný tovar skladom (pred objednaním odporúčame overiť si dodaciu lehotu). Dodacia doba pri tovare, ktorý sa vyhotovuje na mieru alebo na zákazku - špeciálne pre jedného zákazníka a nenachádza sa preto ani skladom je od 7-30 dní. Tovar ktorý sa vyrába na mieru (zákazková výroba) s dodacou lehotou 7-30 dní sú napríklad svadobné obrúčky (zlato, striebro, karbón, titán, oceľ), zlaté a briliantové šperky, hrubá zlatá reťazovina, šperky Swarovski, ostatné šperky s dodacou lehotou dlhšou ako 5 dní, atď. Takýto tovar sa považuje za zákazkovú výrobu nakoľko sa vyrába a dodáva špeciálne pre zákazníka (nenachádza sa skladom ani u predajcu, dealera ani u samotného výrobcu). Pred objednaním odporúčame kontaktovať nás formou e-mailu a spresniť si dodaciu dobu pre konkrétny produkt.
 
Pokiaľ dodacia lehota nie je uvedená priamo pri tovare, tovar Vám bude dodaný v zmysle platného zákona najneskôr do 30 dní odo dňa akceptácie Vašej objednávky.
Hmotnosť a rozmer tovaru na stránke ma iba orientačnú hodnotu a môže sa líšiť napr. v závislosti od veľkosti šperku atď.
 
Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.
 
Ku každému tovaru je priložená faktúra. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
Vaša objednávka je záväzná a v zmysle obchodných podmienok je potrebné objednávku prevziať v lehote najneskôr do 7 dní od vybavenia objednávky.
 
 
5. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy
 
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014  Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku "), ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať tak, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Všetky prstene ktoré nie sú skladom sú vyrábané na mieru, zákazkovo.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V tomto prípade budeme kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.
 
Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese info@vipgold.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0948 223 112. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, priezvisko, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.
 
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z.
 
V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: 
* predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
* predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
*predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
*poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. 
*všetky tovary ozdobené gravírovaním podľa požiadaviek spotrebiteľa sú klasifikované ako tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a kupujúci v takýchto prípadoch nemôže v súlade s vyššie uvedeným zákonom odstúpiť od zmluvy.
 
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu pobočky predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. 
 
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar.
 
V prípade odstúpenia od zmluvy nás záväzne vopred informujte zaslaním e-mailu na adresu info@vipgold.sk
 
Do e-mailu uveďte meno, priezvisko, tel. číslo, číslo objednávky a faktúry, vrátenú položku.
 
Tovar doručte prosím kompletný a nepoškodený, podľa možnosti v pôvodnom obale spolu s originálom alebo kópiou dokladu o kúpe, s prípadným certifikátom, prípadne darčekom - kompletným príslušenstvom atď. na našu adresu:
 
VIPgold, s. r. o.
Tomášikova 16551/5
821 02 Bratislava
Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme.
 
Kupujúci musí tovar doručiť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame tovar poistiť na hodnotu jeho kúpnej ceny. Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Tovar ktorý chce kupujúci vymeniť musí zaslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu! V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar.
 
Kúpna cena tovaru, bude kupujúcemu vrátená v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 
 
Kupujúci má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov iba v hodnote najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim.
 
Pri odstúpení od zmluvy sa ruší od začiatku aj každá doplnková zmluva (napr. zmluva o spotrebiteľskom úvere Quatro) súvisiaca so zmluvou od ktorej spotrebiteľ odstúpil.
Povinnosť spotrebiteľa je uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, ako udelil predávajúcemu súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
 
6. Reklamácie a záruka
 
Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej plnej spokojnosti. Na nami predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.
 
Kupujúci je oprávnený skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je zásielka výrazné poškodená prepravou má kupujúci právo ju neprevziať.
 
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
 
Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 
Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) vrátením kúpnej ceny za tovar.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 
Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na bezplatnú záručnú opravu u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, pri bežnom opotrebovaní tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,..
Reklamácie zjavných vád pri prevzatí tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
Poškodenie povrchovej úpravy šperku, prípadne jeho deformácia v dôsledku bežného nosenia šperkov nie je predmetom ich reklamácie. 
 
Reklamovaný tovar zasielajte dôkladne zabalený s priloženou kópiou faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list a stručným popisom reklamácie. Najlepšie je nás kontaktovať ešte pred odoslaním tovaru. Telefónne čísla a mail sú uvedené v kontakte. Tovar zasielajte na adresu:
 
VIPgold, s.r.o.
Tomášikova 5
821 01  Bratislava
Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť proti strate a škodám spôsobeným prepravou.
 
Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.
Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať vo vhodnej forme písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, napr. formou e-mailu, osobne, resp. prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej alebo donáškovej služby.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom reklamačný protokol. Pokiaľ si Klient odmietne prevziať prípadne neprevezme vybavenú reklamáciu do tridsiatich (30) dní od vybavenia reklamácie, bude mu účtované skladné vo výške 15,- EUR za každý začatý deň neprevzatia tovaru od ukončenia opravy.
Pokiaľ si však Klient tovar neprevezme ani do lehoty, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.
 
7. Bezplatný servis na obrúčky vyrobené zo zlata 
 
K zlatým svadobným obrúčkam získavate pozáručný - doživotný servis, ktorého súčasťou sú : 
· Čistenie svadobných obrúčok
· Obnova povrchovej úpravy (leštenie, matovanie), prípadne zmena povrchovej úpravy. 
· Prvá korekcia veľkostí obrúčok za studena a to do 60 dní od zakúpenia bezplatne (platí len na modely, ktoré neobsahujú kamienky) - korekcia do +- 2 veľkosti.
Po uplynutí 60 dňovej lehoty od zakúpenia obrúčok si predávajúci vyhradzuje právo spoplatniť korekciu veľkostí, pokiaľ je zákazníkovi vyrobená ním zvolená veľkosť na základe záväznej objednávky vykonanej prostredníctvom e-shopu alebo na pobočke. 
 
Bezplatný servis je možné využiť každé 2 roky, najskôr 24 mesiacov po zakúpení obrúčok.
 
Poškodenie povrchovej úpravy šperku, prípadne jeho deformácia v dôsledku bežného nosenia obrúčok nie je predmetom ich reklamácie. 
V prípade, že sa rozhodnete využiť služby servisu pred uplynutím 24 mesačnej lehoty odo dňa zakúpenia obrúčok, bude služba spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. 
Medzi ďalšie platené služby patrí: korekcia veľkostí za studena, korekcia veľkostí, dodatočné gravírovanie, dodatočné vloženie kamienkov, rhódiovanie.
Kupujúci bude pred odoslaním objednávky v internetovom obchode vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 
 
8. Ochrana osobných údajov
 
8.1  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
8.2  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
8.3  Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.vipgold.sk v časti ,,Zmena osobných údajov".
8.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
8.5   V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
8.6   Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
8.7   Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
8.8   Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
8.9   Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
-svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v prvej časti týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
-kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
-účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
-že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
-ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
-identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
-dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
8.10    Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
8.11.   Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
-totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
-kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
-účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
-ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
-okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
-v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
-dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
-informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
-právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
-informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
-existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
8.12   Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 8.11.   písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 8.11.  žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
8.13.  Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
8.14.  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
8.15.  Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 8.12 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
8.16.   Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
8.17.  Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
8.18.   Kupujúci môže od predávajúceho v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov vyžadovať:
-potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané
-účel spracúvania jeho osobných údajov
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
-identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný
-identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje
-informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté
-okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
-formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené
-tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov
-opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
-likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
-likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
8.19.    Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
8.20.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
8.21.   Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 8.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
8.22.  Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
8.23.   Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
8.24. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
8.25.  Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
 

9. Alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim VIPgold, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29 , 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Copyright - všetky práva vyhradené

Texty a obrázky sú právne chránené. Použitie týchto materiálov z našej stránky vyžaduje náš súhlas!!! Porušenie práv copyright-u budeme riešiť prostredníctvom právnika!

Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené v internetovom obchode chránené príslušnými zákonmi.

Internetový obchod VIPgold je pripravovaný s najväčšou pozornosťou, napriek tomu nemôžeme ručiť za úplnú bezchybnosť a dokonalú presnosť obsiahnutých informácií.

Za prípadnú chybu sa vopred ospravedlňujeme. Ak spozorujete chybu, prosíme neváhajte nás kontaktovať.

Vyhradzujeme si právo meniť obsah internetového obchodu kedykoľvek podľa potrieb a bez predchádzajúceho upozornenia.

Doživotný servis sa vzťahuje iba na zlaté obrúčky.

Hmotnosti zlatých obrúčok uvádzané na stránke sú iba orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od veľkosti obrúčok. Nejde o masovú výrobu, každý pár obrúčok sa vyrába jednotlivo, väčšinou ručne a preto sa pochopiteľne môžu navzájom mierne odlišovať.

Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia. 

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

 

Súbory cookies

Na našom webovom sídle používame súbory cookies. Súbor cookie je malý údaj, ktorý webové sídlo ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka.

 

Europa Analytics a jej súbory cookies

Europa Analytics je podniková služba, ktorá monitoruje a hodnotí účinnosť a efektívnosť webových sídiel Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) a Európskej komisie, ako aj iných webových sídiel, ktoré spravuje dátové centrum Komisie.

Využíva analytickú platformu s otvoreným zdrojovým kódom Matomo (bývalý Piwik), ktorú plne kontroluje Európska komisia. Táto platforma umožňuje ochranu osobných údajov koncových používateľov vďaka prvkom, ako je napríklad anonymizácia IP adresy. EDPB navyše vytvoril funkciu na správu súhlasov používateľov so zhromažďovaním údajov o prezeraní stránok na anonymizované štatistiky.

 

Informácie o ochrane osobných údajov a opatrenia služby Europa Analytics

Služba Europa Analytics je konfigurovaná tak, aby využívala doménu druhej úrovne europa.eu (ktorú využívajú webové sídla európskych inštitúcií) a ukladala súbory cookies hostiteľskej domény.

Súbory cookies (z Matomo), ktoré používa služba Europa Analytics, umožňujú Európskej komisii sledovať ďalej uvedené informácie o návštevníkoch. Tieto informácie sa používajú na prípravu súhrnných štatistických správ o aktivite návštevníkov, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje:

 

    • IP adresa (maskovaná),

    • poloha: krajina, región, mesto, približná zemepisná šírka a dĺžka (geolokácia),

    • dátum a čas žiadosti (návšteva sídla),

    • názov prezeranej stránky (Page Title),

    • URL adresa prezeranej stránky (Page URL),

    • URL adresa stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL),

    • rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa,

    • miestny čas v časovom pásme návštevníka,

    • súbory, na ktoré návštevník klikol a ktoré si prevzal (Download),

    • odkazy na externú doménu, na ktorú používateľ klikol (Outlink),

    • čas vygenerovania stránok (čas potrebný na to, aby webový server vygeneroval webové stránky a potom ich návštevník prevzal: rýchlosť stránky: Page speed),

    • hlavný jazyk používaného prehliadača (hlavička Accept-Language),

    • verzia prehliadača, doplnky prehliadača (PDF, Flash, Java…), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (hlavička User-Agent),

    • jazyk navštívenej stránky,

    • kampane,

    • vyhľadávanie na sídle,

    • podujatia.

 

Na zlepšenie presnosti vypracúvaných správ sa informácie ukladajú aj v súboroch cookies hostiteľskej domény a následne ich zhromažďuje služba Europa Analytics:

    • náhodné jedinečné IČ návštevníka,

    • čas prvej návštevy konkrétneho návštevníka,

    • čas predchádzajúcej návštevy konkrétneho návštevníka,

    • počet návštev konkrétneho návštevníka.

 

Európska komisia si ponecháva plnú kontrolu nad údajmi zhromaždenými prostredníctvom vlastných súborov cookies tak, že ich uchováva na serveroch, ktoré sú v jej úplnom vlastníctve a pod jej úplnou kontrolou.

 

Okrem určitých relačných súborov cookies Matomo generuje aj trvalý súbor cookie s náhodným ID, čo službe Europa Analytics umožňuje zistiť, kedy sa používateľ na dané webové sídlo vráti. Tento súbor cookie zostáva v zariadení užívateľa počas 13 mesiacov, a potom sa z neho automaticky vymaže.

 

    • Súbory cookies hostiteľskej domény sú súbory cookies zadávané webovým sídlom, ktoré ste navštívili. Môže ich čítať iba uvedené webové sídlo. Webové sídlo môže okrem toho potenciálne využívať externú službu na analýzu spôsobu, akým ľudia používajú webové sídlo. Europa Analytics na tento účel zadáva svoje vlastné súbory cookies a nevyužíva žiadne externé subjekty.

 • Trvalé súbory cookies sú súbory cookies uložené vo vašom počítači, ktoré sa na rozdiel od relačných súborov cookies pri zatvorení prehliadača automaticky nevymažú. Trvalé súbory cookies sa používajú len na vašu opätovnú identifikáciu pri ďalšej návšteve.

Súhlas so zhromažďovaním údajov o prezeraní stránok vrátane osobných údajov na tvorbu anonymizovaných štatistík

Služba Europa Analytics štandardne NESLEDUJE históriu prezerania stránok návštevníkmi nášho webového sídla. Môžete sa však rozhodnúť, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov zhromaždených počas prezerania nášho webového sídla, čo nám umožní vypracovať anonymizovanú štatistiku.

Ak na svojom webovom prehliadači zvolíte možnosť „Do not track“ (objasnenie nájdete ďalej), budeme rešpektovať vašu voľbu a vaša história prezerania stránok na našom webovom sídle sa nebude na účely anonymizovaných štatistík sledovať.

Ak ste možnosť „Do not track“ nepovolili, zobrazí sa vám banner o súboroch cookies, ktorý vám umožní sa rozhodnúť, a nainštaluje sa vám súbor cookie s názvom „edp_cookie_agree“ na sledovanie vašej voľby. Ak vyjadríte súhlas so spracúvaním údajov uvedených vyššie, služba Europa Analytics sa aktivuje a načítajú sa príslušné súbory cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo ho kedykoľvek znovu udeliť.

Súbor „edp_cookie_agree“ bude po 6 mesiacoch vymazaný: ak potom nie je zvolená možnosť „Do not track“, opäť sa vám zobrazí banner o súboroch cookies, ktorý vám umožní vašu voľbu obnoviť.

Ak ste v nastaveniach nepovolili žiadne súbory cookies, banner o súboroch cookies sa vám zobrazí pri každej návšteve nášho webového sídla.

Ak chcete poskytnúť súhlas (alebo odvolať svoj súhlas ) s analýzou:


Nesledovať preferencie
Funkcia „Nesledovať“ umožňuje návštevníkom odmietnuť sledovanie ich aktivít webovými sídlami. Táto možnosť je dostupná v niekoľkých prehliadačoch vrátane:

    • Firefox
    • Internet Explorer
    • Chrome
    • Safari
    • Opera

V jednotlivých prehliadačoch ju nájdete pod rozličnými názvami: Incognito, InPrivate, Private Window.... Prehliadače v tomto móde síce podporujú cookies, ale hneď ako ich zatvoríte, tak sa všetky vytvorené cookies zmažú.

Obmedzený prístup k informáciám
Celá analytická dátová komunikácia je šifrovaná prostredníctvom protokolu HTTPS. Analytické správy vytvorené službou Europa Analytics sú dostupné len prostredníctvom Autentifikačného systému Európskej komisie (ECAS) pre oprávnených zamestnancov Komisie, ktorí pracujú s platformou Matomo, príslušných zamestnancov európskych inštitúcií alebo riadne oprávnených externých subdodávateľov, od ktorých sa môže vyžadovať, aby analyzovali, vyvíjali a/alebo pravidelne udržiavali niektoré webové sídla.

Maskovanie IP adries
Poznámka: inštitúcia, mesto a krajina pôvodu sa na štatistické účely odvodzujú z úplnej IP adresy, potom sa údaje ukladajú a agregujú a nakoniec sa aplikuje maskovanie. Služba Europa Analytics využíva mechanizmus anonymizácie IP, ktorý automaticky zamaskuje časť IP (internetového protokolu) každého návštevníka, čím účinne znemožní identifikovať konkrétneho návštevníka portálu Europa iba na základe jeho IP adresy.

Logy návštevníkov
Služba Europa Analytics automaticky vymaže logy návštevníkov po 13 mesiacoch. Agregované dátové súbory, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje, Európska komisia uchováva počas neurčeného obdobia na analytické účely.

Kontakt
Konkrétne otázky týkajúce sa uchovávania a používania údajov služby Europa Analytics alebo žiadosti o ďalšie informácie o politike EDPB týkajúcej sa súborov cookies je možné posielať nášmu správcovi webových stránok info@vipgold.sk

V prípade otázok o spracúvaní osobných údajov sa môžete obrátiť aj na zodpovednú osobu EDPB.

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz